Loppis

Vi säljer saker kontinuerligt på loppis  för att spara på miljön och stoppa köp och släng principen. Vi värnar om miljön och att varenda sak skall återbrukas.