Våra tjänster

Mobila miljöstationer

Vår enklaste lösning är skräpsläpet. (Se Transport/Uthyrning) Men vi kan bygga upp hela återvinningsstationer i samarbete med Stena Recycling, vilket betyder att du slänger var sak på sin plats och vi sköter transporten till centralen. Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Fastighetsservice & hushållsnära tjänster

Städning
Vi utlovar ett effektivt arbete och städar både inne och ute. Vi tar med oss avfall och återvinner!

Flytthjälp
Vi bär, fraktar och städar. Du behöver inte tänka på något!

Trädgårdstjänst
Vi klipper buskar, häckar, träd och gräs. Vi rensar sly och forslar bort trädgårdsavfall. Vi hämtar jord, planterar och fäller mindre träd. Vi utför även plattsättning.

Utrensning och bortforsling
Städa och rensa garaget? Tömma eller rensa förrådet/vinden? Slänga skräp eller skrot? Du pekar, vi bär och forslar undan! I samarbete med Stena Recycling kan vi erbjuda containerservice och kranbil. Vi kan även leverera vårt skräpsläp om du vill slänga själv. (Se Transport/Uthyrning)

Snöröjning
Vi handskottar och brukar snöslunga.

Skrotning & rivning

Containerservice och utkörning, kontakta oss för fri offert!
Heta arbeten.
Skärteknik.
Enklare rivningar.

Transport & uthyrning

Släputhyrning
Täckt släp.
Skräpsläpet
Vi ställer ut ett skräpsläp, du fyller och sedan hämtar vi för att återvinna åt dig! Extra avgifter för däck, fälg och farligt avfall tillkommer.

Dödsbo — Tömmer & städar

Vi har en omfattande tjänst som underlättar för dig som plötsligt står med ett extra hem fullt av saker. Du vet inte vad du ska göra med allt, men vi har några förslag:

1. Vi hämtar precis allt det som inte skall tas om hand av närstående släktingar. Vi tar alltså vid efter bouppteckning och bortforslar rubbet, vilket innefattar allt från möbler till sopor (som återvinns eller återbrukas) Dessutom flyttstädar vi och när vi lämnar jobbet är allt i toppskick. Resolt.se garanterar stans bästa priser på hela paketet.

2. Ni vill spara saker efter dödsboet men har inget plats. Det har vi! Du får en egen lagerplats hos oss på Silvervägen 15, ett övervakat och inhägnat område där vi även har vårt kontor.

3. Ni har redan tömt dödsboet men där finns skräp kvar och det behöver slutstädas. Vi fixar det också! Dessutom kan man i vissa fall få skatteavdrag och betalar då endast hälften av slutsumman.

Konkurslager — Tömmer & städar

VI forslar bort allt och återvinner eller återbrukar det, dessutom slutstädar vi. Vi lagerhåller sedan sådant som enligt överenskommelse skall säljas vidare mot avgift från 50:- /m² och 50% provision på sålt konkurslager. Självklart kan ni beställa enbart bortforsling för återvinning eller enbart städning.

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Lagerplats & magasinering

Du får en egen lagerplats hos oss på Silvervägen 15, ett övervakat och inhägnat område där vi även har vårt kontor.
Vi har både kall-lager och varmlager.